Anul trecut se lansa în premieră în România un program de certificare internațională, pentru obținerea Certificatului Dalcroze. După succesul proiectului pilot, Institutul Jaques-Dalcroze Geneva și Asociația Cultura prin Muzică anunță continuarea Programului Certificatul Dalcroze în România cu o nouă sesiune de seminarii și cursuri în perioada 2022 – 2023.  Programul

More

Pedagogia muzicală Jaques-Dalcroze include, în mod indisociabil, ritmica Jaques-Dalcroze, solfegiul prin metoda Jaques-Dalcroze și improvizația muzicală. Nu se poate spune că predăm sau urmăm cursuri Jaques-Dalcroze practicând una sau două din cele trei materii definitorii ale acestei pedagogii muzicale de tip activ. Practicarea ritmicii Jaques-Dalcroze se bazează pe improvizația muzicală,

More

Ritmica Jaques-Dalcroze nu este nici euritmie Waldorf, nici gimnastică ritmică, nici dans. Ritmica Jaques-Dalcroze este, în primul rând, o metodă muzicală creată de muzicianul elvețian Emile Jaques-Dalcroze la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru a-și ajuta elevii să aibă o înțelegere mai profundă a noțiunilor muzicale, o participare conștientă la actul

More

În scrierile sale, Emile Jaques-Dalcroze prezintă ritmica drept modalitate care deservește cântatul și solfegiul. Prin urmare, inițial, ritmica este dezvoltată de autorul său ca soluție pentru îmbunătățirea înțelegerii, învățării și aplicării noțiunilor de solfegiu, urmând ca, mai târziu, prin transformările succesive, ritmica să devină o metodă care să înglobeze noțiunile