Contact

Programul de formare continuă Certificat Dalcroze în România este deschis atât profesioniștilor din România, cât și celor din străinătate.
The Dalcroze Certificate in Romania is open to both professionals from Romania and abroad.

Înscriere/Registration:

Dosarul de înscriere se trimite pe adresa:
Please send the registration file to:
Str. Povernei, nr.7, ap.6
Sector1, București

Plata taxei de înscriere se face în contul dedicat CDR. / Registration fees are paid into the dedicated CDR account.
TITULAR / Beneficiary: Asociația Cutură prin Muzică
IBAN: RO63INGB0000999911149442
BANCA: INGB Centrala
SWIFT: INGBROBU
BIC: INGB

Loc de desfășurare/Location

Cursurile CDR se desfășoară în
București, strada Batiștei nr. 14, sector 2

FORMULAR CONTACT