More

În scrierile sale, Emile Jaques-Dalcroze prezintă ritmica drept modalitate care deservește cântatul și solfegiul. Prin urmare, inițial, ritmica este dezvoltată de autorul său ca soluție pentru îmbunătățirea înțelegerii, învățării și aplicării noțiunilor de solfegiu, urmând ca, mai târziu, prin transformările succesive, ritmica să devină o metodă care să înglobeze noțiunile