Din fotografiile patinate, Emile Jaques-Dalcroze, discipol în tinereţe al lui Leo Delibes şi Gabriel Fauré, priveşte către noi cu bonomie şi curiozitate. Însă amprenta vintage a imaginilor nu estompează spiritul vizionar, avangardist, pe care Dalcroze îl radiază şi prin acest tip de mărturii. Îi simţi imediat în privire natura cercetătoare,