Din fotografiile patinate, Emile Jaques-Dalcroze, discipol în tinereţe al lui Leo Delibes şi Gabriel Fauré, priveşte către noi cu bonomie şi curiozitate. Însă amprenta vintage a imaginilor nu estompează spiritul vizionar, avangardist, pe care Dalcroze îl radiază şi prin acest tip de mărturii. Îi simţi imediat în privire natura cercetătoare,

Ritmica Jaques-Dalcroze, al cărei centru mondial se găsește la Geneva, este o abordare interactivă şi pluridisciplinara a muzicii, care permite dezvoltarea și exersarea facultăților motrice, afective, spațiale și intelectuale în grup și în spațiu, în legatură cu muzica. Scopul sau este să dezvolte muzica în totalitatea ființei umane, să simtim